วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559ประธานในพิธีไหว้ครูเจิมหนังสือ

น้อมเคารพครูบาอาจารย์

ภาพบรรยากาศเพลงพระคุณที่สาม

รุ่นพี่ของเราทำได้ด้วยดี

นักเรียนแต่ละระดับนำดอกไม้มาไหว้ครู

สส.ปารีณา ไกรคุปต์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน